WARUNKI KONKURSU “METAMORFOZA”

Organizatorem i podmiotem przeprowadzającym konkurs jest Exclusive Style Sp.zo.o. NIP:7591742871

Konkurs odbywa się publicznie na terytorium Republiki Polskiej za pośrednictwem portalu społecznościowego Instagram i portalu Facebook.

Przedmiotem niniejszych zasad konkursu jest uregulowanie stosunku prawnego między uczestnikami konkursu a jego organizatorem. W momencie uczestnictwa w konkursie uczestnik akceptuje te zasady i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

W konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, które spełniają również następujące warunki:

 • mają ukończone 18 lat (w dniu ogłoszenia konkursu)
 • mieszkają w Polsce
 • są zarejestrowane na portalu społecznościowym Instagram lub Facebook (www.instagram.com,www.facebook.com)
 • posiadają aktywne konto na portalu Instagram lub Facebook w czasie trwania konkursu
 • przestrzegają zasad użytkowania portalu Instagram i/lub Facebook
 • wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatorów w celach związanych z przeprowadzanym konkursem, w którym biorą udział
 • przestrzegają zasad niniejszego konkursu

Uczestnicy mogą wziąć udział w konkursie tylko raz, używając własnego autentycznego profilu na Instagramie i/lub Facebooku. Wszelkie modyfikacje reakcji są zabronione. Profile, które mogą wydawać się fikcyjne, będą wykluczone z udziału w konkursie. Wykluczeni z udziału w konkursie są również pracownicy organizatora konkursu, a także osoby pozostające w stosunku umownym z organizatorem i podmiotami zależnymi.

Czas trwania konkursu: Konkurs trwa od momentu publikacji ogłoszenia (22.03.2021) do ustalonej daty zakończenia konkursu przypadającej na dzień 28.03.2021 r. o godzinie 24.00 Organizator rozpoczyna konkurs, publikując informację o nim na profilu na Instagramie i Facebooku.

Warunki wzięcia udziału w konkursie:

 • Polubić post konkursowy
 • Zaobserwowanie profilu organizatora (poprzez kliknięcie opcji „obserwuj”) na portalu Instagram lub zaobserwowanie profilu organizatora na Facebooku oraz profilu fotografa @lidiaskuza i wizażystki @annaeverymakeup
 • Oznaczenie w komentarzu pod postem trzech osób, które również mogłyby być zainteresowane udziałem w konkursie.
 • Udostępnienie informacji o konkursie na story na Instagramie, a jeżeli uczestnik bierze udział w konkursie na Facebooku, to udostępnienie posta na swoim profilu na Facebooku.
 • Spełnienie powyższych kroków najpóźniej do daty zakończenia konkursu, tzn. Do 28.03.2021 r. o godzinie 24.00

Zwycięzca konkursu zostanie wybrany przez przedstawiciela organizatora i ogłoszony w dniu 29.03 2021 r.

Wybrany zostanie jeden zwycięzca. Nagrodą przewidzianą dla zwycięzcy jest kompletna metamorfoza włosów, po której będzie zrobiony profesjonalny makijaż, a następnie krótka sesja zdjęciowa wykonana przez fotografa, w związku z czym zwycięzca będzie musiał wyrazić zgodę na pokazanie swojego wizerunku w naszych mediach społecznościowych: Instagramie i Facebooku (co się wiąże z podpisaniem z nami umowy o rozpowszechnianiu wizerunku). Zwycięzca ma 48 godzin od ogłoszenia wyniku, aby odpowiedzieć na wiadomość o wygranej. Jeżeli nie odezwie się organizator wylosuje inną osobę jako zwycięzcę. Termin metamorfozy zostanie ustalony na pomocy porozumienia między organizatorem i zwycięzcą. Metamorfoza odbędzie się w siedzibie organizatora. Jeśli w dowolnym momencie po ogłoszeniu zwycięzcy, a przed odebraniem nagrody , zostanie stwierdzone naruszenie zasad konkursu przez zwycięzcę, roszczenie dot. nagrody również zostanie uznane za bezpodstawne. Zwycięzca ma prawo do roszczeń dot. wygranej w tym konkursie.

Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że biorąc udział w konkursie, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (imię i nazwisko, płeć, numer telefonu, identyfikator użytkownika na portalu społecznościowym i adres na Instagramie) w celu kontroli uczestników podczas i po konkursie.

Uczestnikowi przysługują prawa zagwarantowane ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, z późniejszymi zmianami. Podanie danych jest dobrowolne i nie może być na uczestniku wymuszone. Uczestnik może wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych w dowolnym momencie w formie pisemnej. Wycofując swoją zgodę, uczestnik traci prawo do wygranej. W przypadku wątpliwości co do swoich praw, uczestnik może skontaktować się z organizatorem lub Urzędem Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe uczestnika będą przechowywane tylko przez niezbędny okres czasu i nie później niż 2 lata po zakończeniu konkursu. Dane mogą być przetwarzane zarówno automatycznie, jak i przez pracowników lub przedstawicieli organizatora.

Dane osobowe podawane przez uczestnika na Instagramie będą również przetwarzane przez Facebook Inc., z zastrzeżeniem aktualnych warunków korzystania z portalu Instagram (www.instagram.com), Facebook (www.facebook.com)

Organizator ma prawo do modyfikacji lub odwołania konkursu w dowolnym momencie podczas jego trwania. Zasady konkursu mogą zostać zmienione lub zmodyfikowane przez organizatora podczas trwania konkursu. Obowiązujące w danym momencie pełne zasady będą zawsze dostępne w notatkach na stronie internetowej organizatora konkursu.

Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za szkody majątkowe lub niemajątkowe spowodowane działaniami konkursowymi lub wygraną w konkursie.

Nie jest możliwa zamiana wygranej metamorfozy na alternatywę pieniężną.

Organizator konkursu ma prawo w dowolnym momencie podczas trwania konkursu wykluczyć uczestnika lub usunąć jego reakcję, jeżeli naruszony został którykolwiek z warunków uczestnictwa określonych w niniejszym regulaminie.

Ten konkurs nie jest sponsorowany, zarządzany ani powiązany z portalem społecznościowym Instagram i Facebook.

22.03.2021